Luo, Yuhua, Suojun Yuan, and Longjun Zhou. 2022. “How to Retain Rural Preschool Teachers?”. Best Evidence in Chinese Education 11 (2):1473-75. https://doi.org/10.15354/bece.22.co012.